Про відділення кардіохірургії

Відділення кардіохірургії та невідкладної кардіології Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева Національної Академії медичних наук України було засновано в 1966 році академіком Шалімовим А.А., коли кардіохірургія ще тільки зароджувалася в усьому світі.

Зараз відділення розраховане на 50 ліжок і є повноцінним центром серцево-судинної хірургії, в якому є своя реанімація на 9 ліжок та блок дитячої кардіохірургії.

Щорічно у відділенні виконується понад 800 оперативних втручань при різних захворюваннях серця і аорти у дорослих і дітей – це операції при вроджених вадах серця, операції при критичних вадах у новонароджених, протезування та пластики клапанів серця, аорто-коронарне шунтування, ангіопластики і стентування коронарних артерій, в тому числі при гострому інфаркті міокарда, ендоваскулярне лікування вроджених вад серця, електрофізіологічні операції, імплантації штучних водіїв ритму серця тощо.

Професійна команда відділення є досить молодою, амбітною й такою, що динамічно розвивається. Лікарі відділення постійно підвищують свою професійну майстерність, проходять стажування в зарубіжних і українських клініках. Відділення займається також науковою діяльністю в області кардіології та кардіохірургії, а семеро співробітників мають вчений ступінь.

Щорічно у відділенні виконується близько 200 оперативних втручань у дітей з вродженими вадами серця, 15% з яких – невідкладні операції у новонароджених, що практично повністю закриває потреби регіону в цьому виді хірургічної допомоги.

Відділення надає допомогу колегам і пацієнтам за наступними напрямками:


  • хірургічне лікування ішемічної хвороби серця та її ускладнень (в тому числі невідкладна хірургічна допомога при інфаркті міокарда);
  • вроджені вади серця;
  • хірургічне лікування набутих вад серця (виконується як протезування клапанів, так і різні види пластичних операцій зі збереженням природних клапанів серця);
  • поєднання вад серця з ішемічною хворобою серця;
  • порушення ритму серця;
  • тромболізис і тромбектомія при тромбоемболії легеневої артерії, оперативне лікування постемболічноъ легеневої гіпертензії;
  • пухлини серця;
  • перикардити;
  • серцева недостатність.